Katı Yağlayıcılar

MIPO AG-FP 3 MoS₂'ye alternatif olarak katı yağlayıcıların yenilikçi kombinasyonu.…

Pastalar

AL-setral-8 N Çok düşük sürtünme katsayılı sentetik yağ ve MoS2 bazlı özel pasta.…

Gresler

MI-setral-43 N Yaşlanmaya dayanıklı, MoS₂ içeren yüksek performanslı gres. s…

Bağlanık/ Yağlayıcılar

DIO-setral-109 PTFE bazlı, hava kurutmalı renksiz kaplama. sıcaklık aralığı:…

Aerosoller

CLEAN-setral-AN/U (Spray) Son derece etkili ve hızlı buharlaşan, yüksek perfonmanslı tem…

Yüksek sıcaklık/ yağları

AL-setral-28 N Sentetik yağ ve katı yağlayıcı bazlı kararlı yüksek sıcaklık dispersiyonu…

Özel Yağlar

ARMA-setral-M 1 Mükemmel penetrasyon, yağlama, korozyon önleme ve temizleme etkisi ile y…

Metal İşleme Sıvıları

COOL-setral-2/1 N Mineral yağ bazlı, klor, nitrit ve ikincil amin içermeyen, suda çözüne…

Temizleyiciler

CLEAN-setral DHX 14 Genel amaçlı temizleyici ve yağ giderici sıcaklık aralığ…

Katkılar

MI-setral-25 N Katı yağlayıcı süspansiyon PAC-setral-EPL…